Allevi förnyar assistansbranschen med ny mjukvarulösning

Allevi stärker sin position som en av Sveriges främsta mjukvaruleverantörer till välfärdssektorn genom nylansering av produkten Aiai. En modern och innovativ mjukvarulösning skräddarsydd för assistansbranschen. 

Publicerad

Aiai är idag marknadsledande inom assistansbranschen med majoriteten av Sveriges assistansanordnare som kunder. Nu tar Allevi steget vidare genom att lansera en helt nybyggd och uppdaterad version av produkten, planerad att släppas på marknaden under senare delen av 2024.

Med vår position som en av Sveriges ledande mjukvaruleverantörer till välfärdssektorn ska vi ligga i framkant och svara mot de behov en modern assistansanordnare har i sin vardag.

Christian Ljunge, VD för Allevi

“Vårt primära uppdrag är att tillhandahålla en produkt som inte bara tar itu med aktuella utmaningar utan också förutser framtida krav.”

Christian Ljunge
Christian Ljunge

Bakom den nya produkten står ett gediget produktteam bestående av branschkunniga, utvecklare och UX-specialister. Den nya produkten kommer förutom ett helt nytt utseende och ett fortsatt stort fokus på användarvänligheten ha en rad nya funktioner, några av dessa är:  

  • Enkel schemaläggning – Nya Aiai håller reda på olika beslut, aktiviteter och tidtyper i samma arbetspass.
  • Säker och effektiv kommunikation – Via en chatt kan alla systemets användare kommunicera.
  • Utökat HR-stöd – Nya Aiai har många funktioner kopplat till medarbetaren såsom anställningar, frånvarohantering och personalakt.
  • Mobilapp – Nya Aiai finns givetvis som app för Iphone och Android.
  • Egna anpassningar – I nya Aiai har kunden möjlighet att själv anpassa systemets olika delar såsom till exempel begrepp, utseende, nyhetsflöde och schematyper.

Att bygga ett nytt system innebär många viktiga beslut gällande funktioner och hur de svarar mot användarnas behov. Kerstin Lundgren är affärsområdeschef på Allevi och det är Kerstin som är ansvarig för den nya produkten och kravställningen på denna.

– För att försäkra oss om att vi tar rätt beslut har vi ett nära samarbete med våra kunder, som delar med sig av värdefull kunskap om branschen och det dagliga arbetet. Vi har lyssnat på både de stora anordnarna och de som driver sin egen eller en anhörigs assistans, förklarar Kerstin.

Aiai har varit en viktig partner till assistansbolag, användare och assistenter sedan 2003. Därför bibehåller Allevi varumärket Aiai, men byter färg, form och innehåll. 

Kerstin Lundgren, affärsområdeschef Aiai

“Vi har valt att behålla namnet Aiai då det är ett väletablerat namn som alla känner till. Med den nya versionen av Aiai kommer användarna att få en ännu mer effektiv och användarvänlig plattform. Skräddarsydd för att möta de specifika behoven inom assistansbranschen.”

Kerstin Lundgren
Kerstin Lundgren

Allevi är ett ledande e-hälsobolag verksamt inom molnbaserade systemstöd för omsorgssektorn i Sverige. Allevi säkerställer att omsorgen fungerar genom att tillhandahålla innovativa och användarvänliga molnlösningar inom planering- och uppföljningssystem. Allevi har över 1000 kunder och har kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm, Jönköping, Örebro och Västerås.

Fakta Aiai:
Aiai är ledande systemstöd för administrationen av personlig assistans i Sverige med majoriteten av assistansanordnarna som kunder. 

Aiai utvecklades 2003 av Erik Ljungberg. Erik, som själv hade assistans på grund av en muskelsjukdom, använde sin egen kunskap och erfarenhet för att forma Aiai till det systemstöd det är idag.

 

Pressmeddelande nya Aiai

Läs mer