Tillsammans med våra kunder gör vi skillnad på riktigt, vi ger tid till omsorgen

Vi är stolta över att erbjuda marknads­ledande webbtjänster för personlig assistans, hemtjänst, boenden och individ samt familje­omsorg. Vårt framgångs­recept är djup bransch­kompetens och egen erfarenhet av att driva omsorg vilket ger en förståelse för kundernas vardag.

Lösningar

Vi är stolta över att erbjuda marknadsledande webbtjänster för personlig assistans, hemtjänst, boenden och individ samt familjeomsorg. Vårt framgångsrecept är djup branschkompetens och egen erfarenhet av att driva omsorg vilket ger en förståelse för kundernas vardag.

Personlig assistans

Personlig assistans är en statlig och kommunal förmån som har som mål att främja självbestämmande, livskvalitet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Allevi tillhandahåller skräddarsydda och effektiva digitala lösningar för branschen personlig assistans. Genom att integrera innovativa teknologier och mjukvarulösningar strävar vi efter att underlätta administrationen och effektivisera processerna så att våra kunder kan bidra till det övergripande målet, att alla ska kunna delta i samhället fullt ut.

Hemtjänst

Hemtjänst är en samhällstjänst som syftar till att främja välbefinnandet och självständigheten för äldre och personer med behov av stöd i hemmet. Allevi levererar skräddarsydda digitala lösningar för hemtjänsten där fokus ligger på att skapa en sömlös upplevelse och öka kvaliteten på tjänsterna genom att erbjuda användarvänliga verktyg för planering, kommunikation och dokumentation.

Boende

Omsorgsboenden utgör en central del av vårt samhälles stödstruktur för äldre och personer med särskilda behov. Allevi levererar skräddarsydda digitala lösningar med målsättningen att genom användarvänliga verktyg skapa en trygg och förbättrad upplevelse för både boende och personal, där hög livskvalitet och delaktighet främjas.

Individ och familjeomsorg

Med en gedigen förståelse för branschen och en stark grund i forskning levererar vi användarvänliga digitala lösningar för att aktivt stödja och driva det sociala förändringsarbetet. Genom att kombinera djup branschkunskap med innovativa insikter strävar vi efter att skapa verktyg och lösningar som inte bara möter dagens behov utan även främjar långsiktig hållbarhet och utveckling.

Vår dedikation till att integrera forskning i produktutvecklingen gör att vi kan erbjuda högkvalitativa och effektiva verktyg som adresserar de komplexa utmaningar som det sociala förändringsarbetet innebär. Genom våra lösningar får den enskilde användaren kliniskt stöd i vardagen. Samtidigt får verksamheten ökade möjligheter till utvärdering och kvalitetssäkring.

Lönetjänst för omsorgen

Vi på Mylon sköter allt kring lönen för dig och dina anställda. I tjänsten ingår hela lönekörningen, inklusive lönebesked, utbetalningsunderlag och bankfil, skatteunderlag och arbetsgivardeklaration samt bokföringsunderlag och bokföringsfil.