Marknads­ledande produkter för omsorgen

Tid till det mänskliga mötet med ögonkontakt och omvårdnad. Inte administration. Det uppnår vi genom att utveckla ett paraply av IT-produkter som är särskilt anpassade för omsorgsbranschen. Nischade lösningar – utvecklade för att ge bästa möjliga omsorg.

Produkter

Tid till det mänskliga mötet med ögonkontakt och omvårdnad. Inte administration. Det uppnår vi genom att utveckla ett paraply av IT-produkter som är särskilt anpassade för omsorgsbranschen. Nischade lösningar – utvecklade för att ge bästa möjliga omsorg.

Aiai

Aiai är den kompletta och marknadsledande webbtjänsten för personlig assistans. Vi som arbetar med Aiai brinner för branschen och har omfattande erfarenhet av att bedriva assistans.

Carefox

Carefox är det heltäckande verksamhetsstödet för hemtjänst där det är enkelt att planera och effektiviserar verksamheten. Var tredje hemtjänstföretag i Sverige använder Carefox.

Tenilo

Tenilo är byggt för att passa verksamheten på boenden inom omsorgen. I systemet fördelas dagliga brukar- och boendeaktiviteter jämnt mellan personalen. För att få en lättöverskådlig vy visas aktiviteterna i tydliga färgkodningar med en aktuell status.

Omsorg24

Omsorg24 är ett skräddarsytt system för HVB och LSS boenden där kärnan är ett smart schema, automatiska tidrapporter med elektronisk signering och underlag för lönehantering.

Net-Klient

Net-Klient erbjuder stöd för intervjumetoderna ASI, ADAD samt uppföljningsstödet UBÅT. Utöver detta finns även verktyg för statistik och analys. Hanteringen är ärendebaserad och är därför mycket flexibel. I Net-Klient finns även möjlighet att säkert dela ärenden med externa parter, t.ex. utförare av vård.

Journal Digital

Evidensbaserade stöd- och behandlingsinsatser för socialt förändringsarbete. Den enskilde användaren får kliniskt stöd i vardagen. Samtidigt får verksamheten ökade möjligheter till utvärdering.

UngDOK

UngDOK är en validerad intervjumetod som tagits fram för att hjälpa ungdomar med missbruksproblem och annan social problematik. Med stöd av UngDOK kan behandlande personal på ett strukturerat sätt kartlägga den unges problem, behov och aktuella situation och göra en relevant bedömning, planering och genomförande av behandling.

Mylon

Mylon erbjuder löneservice till vård- och omsorgsaktörer i Sverige. I tjänsten ingår hela lönekörningen, inklusive lönebesked, utbetalningsunderlag och bankfil, skatteunderlag och arbetsgivardeklaration samt bokföringsunderlag och bokföringsfil.