Vi drivs av att ge tid till omsorgen

Vi drivs av att ge tid till omsorgen

Vi drivs av att ge tid till omsorgen

Vi är Allevi

Vi är stolta över att erbjuda marknads­ledande webbtjänster för personlig assistans, hemtjänst, boenden och individ samt familjeomsorg.

Personlig assistans

Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar för branschen personlig assistans. Genom att integrera innovativa teknologier och mjukvarulösningar strävar vi efter att underlätta administrationen och effektivisera processerna så att våra kunder kan bidra till det övergripande målet, att alla ska kunna delta i samhället fullt ut.

Hemtjänst

Vi erbjuder anpassade digitala lösningar för hemtjänsten, med fokus på att skapa en smidig upplevelse och förbättra tjänsternas kvalitet genom att tillhandahålla användar­vänliga verktyg för planering, kommunikation och dokumentation.

Boenden

Vi skapar anpassade lösningar för omsorgsboenden med målsättningen att ge en trygg och förbättrad upplevelse för både boende och personal, där hög livskvalitet och delaktighet främjas. Genom att integrera innovativa teknologier och användarvänliga plattformar strävar vi efter att optimera processerna och höja kvalitén i utförandet.

Individ och familjeomsorg

Med djup branschkunskap och stark förankring i forskning bygger vi produkter för att främja socialt förändringsarbete. Genom att integrera forskning i vår produktutveckling kan vi erbjuda högkvalitativa och effektiva verktyg som hanterar de komplexa utmaningar som det sociala förändringsarbetet innebär.

Produkter

Aiai är den marknadsledande webbtjänsten för personlig assistans som erbjuder ett komplett stöd för verksamhetens alla administrativa delar.
Carefox är det heltäckande verksamhetsstödet för hemtjänst där det är enkelt att planera och effektiviserar verksamheten. Var tredje hemtjänstföretag i Sverige använder Carefox.
Evidensbaserade stöd- och behandlingsinsatser för socialt förändringsarbete. Den enskilde användaren får kliniskt stöd i vardagen. Samtidigt får verksamheten ökade möjligheter till utvärdering.
Mylon erbjuder löneservice till vård- och omsorgsaktörer i Sverige. Vi har lång erfarenhet av lönearbete och vet hur viktigt det är med en väl fungerande löneadministration.
Net-Klient erbjuder stöd för intervjumetoderna ASI, ADAD samt uppföljningsstödet UBÅT. Utöver detta finns även verktyg för statistik och analys.
Omsorg24 är ett skräddarsytt system för HVB och LSS boenden där kärnan är ett smart schema, automatiska tidrapporter med elektronisk signering och underlag för lönehantering.
Genom ett användarvänligt system med tydlig överblick över vad som ska göras på boendet förenklar Tenilo planeringen, uppföljningen och kvalitetssäkrar verksamheten.
Med stöd av UngDOK kan behandlande personal på ett strukturerat sätt kartlägga den unges problem, behov och aktuella situation och göra en relevant bedömning, planering och genomförande av behandling.
Allevi erbjuder ett paraply av IT-produkter som är särskilt anpassade för omsorgsbranschen - läs mer.

Bli en del av oss

Allevi är verksamt inom moln­baserade systemstöd för omsorgs­sektorn i Sverige. Vi tillhandahåller innovativa och användar­vänliga molnlösningar inom planerings- och uppföljnings­system för utförande av omsorgs­insatser. Allevi har över 800 kunder och har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Örebro och Västerås.

Lediga jobb

Additionals: Quisque quis mollis velit, quis aliquet elit. Nunc porta placerat efficitur.

Donec faucibus ligula sed orci rutrum, et placerat dui feugiat. Fusce fringilla lectus nisl, eu congue purus malesuada commodo. Fusce tincidunt consectetur sem porttitor aliquet. Etiam vel velit augue. Aliquam pharetra enim ac tellus corper convallis. Etiam gravida aliquet.

Tove, ny projekt­ledare på Journal Digital

Välkommen Tove Lundell, vår nya projektledare på Journal Digital! I april gjorde hon sin första dag tillsammans med teamet på Journal Digital i Malmö. Som projektledare kommer Tove att arbeta kundinriktat och både utbilda och implementera Journal Digital i verksamheter.

Marknads­avdelningen expanderar

Välkommen till Allevi, Paula!
I slutet av februari kunde vi hälsa Paula Langré välkommen till Allevi och rollen som marknadsansvarig. Paula kommer att arbeta med marknadsföringen av samtliga Allevis produkter och varumärken.