Kaustik förvärvar nya lösningar inom omsorg och byter namn till Allevi

IT-bolaget Kaustik erbjuder moln­baserade lösningar till Sveriges vård- och omsorgs­sektor. Nu stärker bolaget sin position ytterligare genom förvärv av mjukvaru­bolaget Journal Digital och byter samtidigt namn till Allevi.

Publicerad

Kaustik, som numera verkar under namnet Allevi, har haft en expansiv tillväxt under senare år och gör nu det tredje bolagsförvärvet på lika många år. Genom att addera Journal Digital breddar bolaget sitt erbjudande till att även omfatta systemlösningar för individ- och familjeomsorg – ett starkt komplement till de redan befintliga affärsområdena som är personlig assistans, hemtjänst och boende.

– Journal Digital är ett marknadsledande system för dokumentations- och behandlingsstöd för individ- och familjeomsorgen som skapar tydliga processer och kvalitetssäkrar behandlingen. Affären gör att vår kompetens breddas och att vi nu kan erbjuda systemstöd för utförare inom samtliga omsorgssegment i Sverige. Det gör att vi blir en ännu mer attraktiv partner för våra kunder och det bidrar till en stark tillväxt framåt, säger Christian Ljunge, vd på Allevi.

Christian Ljunge, CEO Allevi and Jonas Alm, CEO Journal Digital. Photo: Karin Sjögren

Allevi omsätter cirka 80 miljoner kronor, har 50 medarbetare och de omkring 800 kunderna finns inom såväl privat som kommunal verksamhet. De senaste åren har flera förvärv av IT-lösningar för vård- och omsorgssektorn genomförts. Starka varumärken som Aiai, Carefox, Omsorg24 och nu Journal Digital är några av produkterna som ingår i bolagets produktportfölj och det finns en tydlig ambition om fortsatt stark tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv.

– I takt med att bolaget har vuxit och utvecklats blev det dags för förnyelse även namnmässigt. Allevi kommer från det engelska uttrycket Alleviate som betyder lindra och underlätta. Det är ett namn helt i linje med vår vision att hjälpa kunder att frigöra tid så att de kan fokusera på det som är viktigt, det vill säga det personliga mötet och själva omsorgen, säger Christian Ljunge.

Både Allevi och Journal Digital har ett stort antal kunder runt om i Sverige, vilka nu får tillgång till flera systemlösningar för olika omsorgssegment hos en och samma leverantör – ett starkt erbjudande för såväl privata som kommunala utförare. Allevis huvudkontor ligger i Göteborg och bolaget har kontor även i Stockholm, Malmö, Jönköping, Umeå och Örebro.

Läs mer om Journal Digital.

Läs mer