Allevi ingår samarbete med Qnister Whistle

Kategori: Allevi

Allevi ingår ett samarbetsavtal med Qnister – ett mjukvarubolag som tillhandahåller digitala lösningar och konsultation inom juridik. Produkten Qnister Whistle hanterar visselblåsningsärenden vilket är en efterfrågad funktionalitet hos Allevi-kunderna.

  Vi har lyssnat på våra kunder som efterfrågat en tjänst för visselblåsning och vi har noggrant utvärderat marknaden för att nu hitta ett företag där vi tillsammans kan erbjuda en attraktiv och kvalitativ lösning, säger Erik Reuthammar försäljningschef på Allevi.

Qnister är skapat av bolagsjurister med fokus på stöd i regelefterlevnad. Qnister är idag en av landets ledande aktörer inom visselblåsning. Bland dom som redan använder Qnister Whistle finns Unicef, KABE, XANO, AGES, Unionen Akassa, Sveriges radio, Stockholms Handelskammare, Onepartnergroup m fl representerade.

    Vi möter många organisationer som först ser visselblåsningsfunktionen som ett måste p.g.a det nya lagkravet. Vi på Qnister ser det som ett sätt att se till att organisation är frisk och hållbar, beskriver David Barmé, försäljningschef Qnister.

David Barmé, försäljningschef Qnister

Via Qnister Whistle får Allevi-kunden ett anonymiserat visselblåsarsystem som löser hanteringen av visselblåsarärenden. Tjänsten gör det enkelt att lämna en anonym rapport enligt gällande lagkrav. För mottagaren tillhandahåller Qnister Whistle en enkel administration där alla ärenden hanteras på samma ställe. Tjänsten uppfyller alla krav enligt visselblåsarlagen och GDPR.

  Vi valde att samarbete med Qnister i stället för att utveckla en egen produkt då det inte bara krävs en modern molntjänst utan också en gedigen juridisk kunskap och det får kunden via Qnister.

– Att VDn och en av grundarna, Anna-Lena Isaksson, dessutom har lång erfarenhet av personlig assistans genom nära arbete med flera assistansbolag gör att Qnister har stor erfarenhet av branschen som många av våra kunder verkar inom. Det var särskilt viktigt för oss i valet av samarbetspartner, avslutar Erik Reuthammar.

Erik Reuthammar

Visselblåsning

Visselblåsning, eller whistleblowing, innebär att en person, ofta anställd inom ett företag, organisation eller myndighet slår larm vid upptäckt av oegentligheter. Det kan handla om upptäckter om ekonomisk brottslighet, utnyttjande av ställning, korruption, miljöbrott eller liknande.

2019 antogs visselblåsardirektivet inom EU, som har till syfte att stärka kontrollen av att EU:s regler efterlevs och att en hög skyddsnivå finns för personer som rapporterar om överträdelser av dessa regler. Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Lagen trädde i kraft den 17 december 2021 och omfattar alla typer av verksamheter, oavsett associationsform. Även myndigheter omfattas av lagen.

Vill du veta mer om de krav den nya visselblåsarlagen ställer på ditt företag och hur Qnister Whistle stötta er? Kontakta oss på Allevi för mer information.

Dela:

Fler nyheter:

AlleviMylon

Nu lanserar vi Mylon

Idag lanseras Mylon – löneservice för omsorgssektorn. Via Mylon blir lönehanteringen enkel och säker, vilket möjliggör mer tid att fokusera…
Läs mer