Allevi inleder strategiskt samarbete med Digital Fox för effektivare av­vikelse­hantering inom omsorgen

Allevi har inlett ett strategiskt samarbete med Digital Fox, experter på digitala lösningar för avvikelse­hantering. Samarbetet syftar till att effektivisera och förbättra hanteringen av avvikelser inom omsorgen genom att erbjuda användarna en verksamhets­anpassad och användar­vänlig avvikelse­hanterings­modul.

Publicerad

En avvikelse definieras som en händelse som avviker från normala rutiner och som inte borde inträffa. Genom samarbetet med Digital Fox får Allevis användare tillgång till anpassade  formulär och rapporteringsfunktioner för att bättre hantera avvikelser och förbättra vården.

Erik Reuthammar, försäljningschef på Allevi, uttrycker entusiasm över samarbetet

“Vi är stolta över att samarbeta med Digital Fox för att stärka vårt erbjudande inom avvikelsehantering. Tillsammans kommer vi att erbjuda våra kunder ett kraftfullt och verksamhetsanpassat verktyg för att effektivt hantera avvikelser och höja kvaliteten inom omsorgen.”

Erik Reuthammar

Digital Fox har utvecklat avvikelse­hanterings­modulen i sitt system DF RESPONS, som nu blir tillgänglig som ett tillval för Allevis kunder. Modulen är fullständigt anpassad för och kompatibel med Allevis produkter, vilket ger Allevis kunder tillgång till ett användarvänligt och säkert verktyg för att rapportera och följa upp avvikelser.

Mia Havinder på Digital Fox kommenterar samarbetet

“Vi är glada över att samarbeta med Allevi och ser fram emot att stödja deras kunder med vårt avvikelsehanteringssystem. DF RESPONS är ett beprövat verktyg som kan hjälpa verksamheter att både reagera snabbt på avvikelser och arbeta långsiktigt med kvalitetsförbättring.”

Samarbetet kommer att stödja både snabba åtgärder och långsiktigt kvalitetsarbete. Statistikfunktionen i systemet gör det enkelt att generera rapporter och analysera avvikelser över tid, vilket möjliggör förebyggande åtgärder och kontinuerlig förbättring.

För mer information om detta samarbete och de erbjudanden som kommer att vara tillgängliga kontakta:

Erik Reuthammar
Försäljningschef

036-811 80

Läs mer