Allevi stärker sin position genom förvärv av Råbe & Kobberstad

Allevi förvärvar Råbe & Kobberstad och stärker därmed sin portfölj inom vård- och omsorgs­sektorn, där missbruks­vården är en del under Allevis affärsområde Individ och Familj.

Publicerad

Råbe & Kobberstad som utvecklar mjukvara för systematisk kartläggning och uppföljning av missbruksvård för unga och vuxna har en marknadsledande position inom sitt segment. Förvärvet är ett viktigt steg för Allevis fortsatta tillväxt som helhetsleverantör av it-stöd för vård- och omsorgssektorn.

– Vi har haft en stark tillväxt de senaste åren som bland annat drivs av en tydlig förvärvsstrategi. Med Råbe & Kobberstads starka marknadsposition och kunskap breddar vi kunderbjudandet till befintliga och nya kunder samt tillhandahåller systemstöd för hela processen inom missbruksvård, från utredning till behandling, säger Christian Ljunge vd på Allevi.

Råbe & Kobberstad har unik kunskap om missbruksvården och utvecklar systemstöd för utredning och analys inom området. Bolaget står bland annat bakom digitaliseringen av intervjumetoderna ASI (Addiction Severity Index) och ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). Genom att bli en del i Allevi ser man goda möjligheter att förbättra missbruksvården i Sverige.

Joel Kobberstad, vd för Råbe & Kobberstad

“Vår förhoppning är nu att vi tillsammans med Allevi kan utveckla en heltäckande och nationell platt­form som utgår från klientens behov och beprövad evidens för att säkerställa att klienter med missbruks­problem får rätt hjälp.”

Joel, Peter, Christian

Allevi är ett SaaS-bolag som erbjuder molnbaserade lösningar till vård- och omsorgssektorn. Bolaget har haft en stark tillväxt de senaste åren och omsätter efter förvärvet 100 MSEK och har ca 70 medarbetare. Genom affären stärker Allevi sin position ytterligare på myndighetssidan.

Affären blev klar den 23 mars 2022.

Läs mer